Høringsuttalelser fra Parat og Parats underorganisasjoner

Parat mottar en rekke høringer. Noen mottar vi fra myndigheter og tilsynsorganer hvor vi er egen høringsinstans, andre mottar vi gjennom YS. På denne siden finner du noen av de mest aktuelle høringssvarene våre.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS