Hvorfor være medlem?

Det er to grunner til at fagforeningsmedlemskap er viktig: Det lønner seg for deg – og det lønner seg for samfunnet.

Det lønner seg for deg, fordi det gir deg en rekke fordeler – både på jobben og privat.

Det lønner seg for samfunnet, fordi det er samarbeidet mellom fagforeninger, arbeidsgivere og myndigheter som sikrer mange av de velferdsgodene vi alle nyter godt av. Jo flere som er med i fagforeninger, jo bedre fungerer dette samarbeidet.

Hvorfor Parat?
Et medlemskap i Parat er først og fremst en forsikring som sikrer dine rettigheter på jobben. Samtidig forhandler vi frem gode lønns- og arbeidsvilkår for deg. I tillegg får du tilbud om en rekke gode medlemsfordeler som juridisk bistand, stipendordning, gunstig betingelser på lån hos Nordea, medlemspris på forsikringer i Gjensidige og en rekke andre rabattordninger. Sjekk tilbudene, her er det mye penger å spare!

Hjelp når du trenger det
I Parat har vi et sterkt apparat av tillitsvalgte som er til stede der medlemmene arbeider. De jobber for deg lokalt, og sørger for at din arbeidsdag blir enda bedre.

Som medlem i Parat får du også profesjonell hjelp hvis du har problemer på jobben. Vi har en rekke advokater og rådgivere som hjelper deg i saker som blant annet gjelder:
• ansettelsesavtale
• arbeidstidsbestemmelser
• etter- og videreutdanning
• ferierettigheter
• lønnsutvikling og lønnsforhandlinger
• medbestemmelse
• oppsigelsesvern
• permisjonsrettigheter

Våre advokater kan også hjelpe deg med private saker.

Som organisert står du sterkere i forholdet til din arbeidsgiver!

Hva er forskjellen på Parat og andre YS-forbund?
Du kan være medlem selv om du bytter bransje
Det er ingen grunn til å bytte arbeidstakerorganisasjon selv om du bytter jobb. I Parat organiserer vi medlemmer i alle yrker og bransjer. Det betyr at du kan være medlem av Parat uavhengig av hvor du jobber.

Du får bistand av våre mange jurister

I Parat har vi svært mange jurister og advokater sett i forhold til antall medlemmer. Dette betyr at du som medlem har direkte tilgang til solid juridisk kompetanse. Du slipper å gå lange omveier for å få den hjelpen du trenger. Våre jurister og advokater har spesialkompetanse på arbeidslivets lov- og avtaleverk, og hjelper deg med de utfordringene du måtte ha, uavhengig om du jobber i stat, kommune eller privat sektor.

Parat samler alle på arbeidsplassen i én klubb
På arbeidsplasser som består av ansatte med ulike yrker, samler Parat alle i samme klubb. Som ansattgruppe slipper dere dermed å dele dere på ulike forbund. Dette er en viktig verdi for ledelsen i virksomheten. Det er også viktig for fellesskapet på jobben. Sammen står vi sterkere.

Det største YS-forbundet i statlig og privat sektor

Parat er det største YS-forbundet i både statlig og privat sektor, og har høy kompetanse på begge disse tariffområdene. Vi sitter ved forhandlingsbordet i de sentrale lønns- og tarifforhandlingene.
Hvis du er medlem i Parat, men ikke har tariffavtale, vil vi jobbe for å få opprettet en tariffavtale på arbeidsplassen din.

Det er viktig å ha en solid arbeidstakerforening i ryggen
Med stadig mer fokus på endring, effektivitet og omstilling er det viktigere enn noen gang å ha en solid arbeidstakerorganisasjon i ryggen. Rettigheter og goder som mange tar for gitt er ikke regulert i lov eller forskrift. Disse er et resultat av tariffavtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Norge har tradisjonelt hatt høy grad av organisering. Den beste forsikringen mot dårligere rettigheter i fremtiden er at flest mulig er organisert.

Parat er din forsikring i arbeidslivet.

Meld deg inn her!

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS