Parat for deg som er leder!

Parat er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon med mer enn 41.000 medlemmer. Parat organisere ansatte uavhengig av stilling, utdanning eller fagområde, og på alle nivåer i virksomheten.

Parat tilbyr egne kurs og opplæringsaktiviteter for ledere, og den årlige lederkonferansen er en viktig møteplass for våre medlemmer som er ledere hvor vi setter fokus på ulike sider ved lederrollen. Parat tilsluttet Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS).

Vi er Parat - og vi jobber for at du skal få en enda bedre arbeidsdag!

Du finner Parats medlemmer innenfor de fleste bransjer og innen alle sektorer av arbeidslivet, uavhengig av stilling, utdanning eller fagområde. Om lag 20.000 av Parats medlemmer jobber innenfor privat sektor, bl.a. luftfart, farmasi og media. Parat er dessuten det forbundet innenfor YS som har flest medlemmer i staten med mer enn 9.000 statsansatte medlemmer. Parat har store medlemsgrupper innenfor virksomheter som NAV, politiet, forsvaret, Statens vegvesen, domstol og innenfor universitets- og høgskolesektoren.

Parat organiserer et stort antall langtidsutdannede, og har et omfattende medlemstilbud også for ledere innen privat næringsliv og offentlig sektor.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS