Profilering

Synlighet på arbeidsplassen er viktig både mot medlemmer, andre ansatte, potensielle medlemmer og mot arbeidsgiver. Parat skal oppfattes som nær og tilstede i jobbhverdagen.

Parat har utarbeidet en rekke profileringsartikler og trykksaker, som hjelper deg å farge arbeidsplassen din oransje!

Brosjyrer

Maler

Plakater

Parat ønsker å fremstå som en moderne, handlekraftig og profesjonell arbeidstakerorganisasjon. En organisasjon som det er klokt å lytte til og lurt å være medlem av. I denne kommunikasjonen er Parats grafiske profil en viktig faktor. Parat har lagt ned betydelige ressurser i dette arbeidet og dette arbeidet oppsummert i Parats designmanual.

Vi ber om at du som tillitsvalgt legger designmanualen til grunn for ditt arbeid og i alle de situasjoner der du fremstår som representanter for organisasjonen.

Logoer og grafiske elementer

Språkvett

Parat er opptatt av å kommunisere på en enkel og lettfattelig måte, og jobber kontinuerlig med klarspråk i alle ledd i organisasjonen. Vi har utarbeidet en egen språkveileder og en språkvett-plakat, som vi ønsker alle tillitsvalgte skal ha kjennskap til.

Parat-presentasjon

Denne PowerPoint-presentasjonen kan benyttes for å presentere Parat for medlemmer og potensielle medlemmer. Her presenteres blant annet medlemsfordeler og hvilket støtteapparat Parat har tilgjengelig for våre medlemmer og tillitsvalgte. Har du spørsmål til presentasjonen? Kontakt vetle.daler@parat.com.

Profileringsartikler

Parats profileringsartikler kan sees og kjøpes i Paratbutikken. Grupper, foreninger og klubber som arrangerer årsmøte, medlemsmøte, seminar/temadag eller skal ha vervekampanjer kan bestille det de trenger fra Paratbutikken.

Medlemsgrupper som trenger et større antall profileringsartikler, må ta kontakt med regionkontoret i god tid slik at det er tid til å kjøpe inn/bestille fra leverandøren. Landsdekkende grupper som ønsker profileringsartikler bes kontakte Odd Jenvin-Steinsvåg på e-post odd.jenvin-steinsvaag@parat.com

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS