Parat og bærekraftig forretningspraksis

Parat jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vårt Arbeidslivs- og samfunnspolitisk program, Plasseringsreglementet for vårt sikringsfond, og våre prinsipper for bærekraftig innkjøpspraksis i organisasjonens HMS-mappe danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Parat er medlem av Etisk Handel Norge og er miljøsertifisert (siste rapport 2022) gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn. Parats mål for samfunnsansvar, miljø og etisk handel setter hovedlinjene for vår policy på bærekraftig innkjøpspraksis.

Parats visjon er: "Vi er Parat - og vi jobber for at du skal få en enda bedre arbeidsdag!". Dette betyr at vi har et ekstra ansvar for å drive bærekraftig for å skape en bedre hverdag også for framtidige generasjoner.

Dette uttrykkes også tydelig gjennom våre 10 verdier; Tillit – Partipolitisk uavhengighet – Dialog - Mangfold - Inkludering - Trygghet - Teknologi - Kvalitet på varer og tjenester - Det grønne skiftet og Innovasjon. Spesielt de tre siste verdiene Kvalitet på varer og tjenester, Det grønne skiftet og Innovasjon kan bidra til å fremme bærekraft.

Som medlem av Etisk Handel Norge forplikter vi oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretning/innkjøpspraksis (UN OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)”, 2011; OECD, «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct», 2018). Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Parats innkjøpspraksis og krav til leverandører

Etisk Handel - Redegjørelse rapporteringsåret 2023 for Parat

Etisk Handel Norges prinsipperklæring

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS