Parat og bærekraftig forretningspraksis

Parat jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vårt Arbeidslivs- og samfunnspolitisk program, Plasseringsreglementet for vårt sikringsfond, og våre prinsipper for bærekraftig innkjøpspraksis i organisasjonens HMS-mappe danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Parat er medlem av Etisk Handel Norge og er miljøsertifisert gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning med mål om en mer miljøvennlig drift. Det er bestemte kriterier vi må oppfylle for å kunne være sertifisert Miljøfytårn-virksomhet. Hvert år rapporterer vi inn til Miljøfyrtårn hvordan vi ligger an når det gjelder våre klima- og miljømål. Du kan derfor være trygg på at Parat som miljøsertifisert virksomhet forplikter seg til å ha en bærekraftig profil. 

Rapporten kan fås på forespørsel til Parats sekretariat. 

Parats visjon er: "Vi er Parat - og vi jobber for at du skal få en enda bedre arbeidsdag!". Dette betyr at vi har et ekstra ansvar for å drive bærekraftig for å skape en bedre hverdag også for framtidige generasjoner.

Dette uttrykkes også tydelig gjennom våre 10 verdier; Tillit – Partipolitisk uavhengighet – Dialog - Mangfold - Inkludering - Trygghet - Teknologi - Kvalitet på varer og tjenester - Det grønne skiftet og Innovasjon. Spesielt de tre siste verdiene Kvalitet på varer og tjenester, Det grønne skiftet og Innovasjon kan bidra til å fremme bærekraft.

Som medlem av Etisk Handel Norge forplikter vi oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretning/innkjøpspraksis (UN OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)”, 2011; OECD, «Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct», 2018). Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Parats innkjøpspraksis og krav til leverandører

Etisk Handel - Redegjørelse rapporteringsåret 2023 for Parat

Etisk Handel Norges prinsipperklæring

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS