Hva koster det?

Å være medlem i Parat koster kun noen få kroner pr dag!

Kontingentsatser fra 1. januar 2024
Kontingenten for et medlemskap er 1,2 prosent av brutto lønn og faste tillegg (ikke overtid og variable tillegg), maksimalt 558 kroner pr måned. Minimumskontingenten er 90 kroner i måneden.

Kontingent i underorganisasjonene
For medlemmer i underorganisasjonene Parat Media, Parat forsvar, Tannhelsesekretærenes Forbund, Pilotforbundet og Farmasiforbundet er kontingenten 1,4 prosent av brutto lønn og faste tillegg (ikke overtid og variable tillegg), maksimalt 653 kroner i måneden.

Parat NAV på 1.25 % av brutto lønn og faste tillegg, maksimalt kr 582 per måned.

For medlemmer i Parat kabinforbund og Veritas funksjonærforening (VEFF) er kontingenten 1,2 prosent av brutto lønn og faste tillegg (ikke overtid og variable tillegg), Maks 558 kroner pr måned.

For medlemmer i Norges Politilederlag er kontingenten 1,15 prosent av brutto lønn (opp til og med lønnstrinn 70, 692.000 per juni 23, max kontingent blir da 663 kr) pluss 1,15% av eventuelle faste tillegg.+ kr 300,- pr mnd for obligatoriske forsikringer+ lokalkontingent kr 100,- pr mnd

Student, elev (videregående skole) og lærling
Et du student, elev i videregående skole eller lærling,  er det gratis å være medlem i Parat, og  du får tilgang til de samme medlemsfordelene som andre medlemmer.

Har du som student ekstrajobb i tillegg til studiene som tilsvarer mer enn en 50 prosent stilling - må du betale kontingent for din "yrkesaktive del" av medlemsskapet.

Passivt medlemskap

Pensjonister og andre som ikke er yrkesaktive, betaler 558 kroner i året. Du har fortsatt tilgang til Parats medlemsfordeler, inkludert rabatt på forsikringer og privat rettsråd.

Betaling av kontingent ved overgang fra annen organisasjon

Nye medlemmer trenger ikke betale kontingent til oss hvis de betaler kontingent til en konkurrerende organisasjon de har meldt seg ut av. (Gjelder eventuelt oppsigelsestiden i annen organisasjon)

Kontingenten kan trekkes fra på skatten

Kontingenten du betaler er fradragsberettiget på selvangivelsen. Det betyr at du hvert år kan trekke fra opp til 8000 kroner på din selvangivelse.

OU-midler

Alle ansatte som arbeider i en virksomhet med tariffavtale vil i tillegg blir trukket i kontingent til opplysnings- og utviklingsfond (OU-fond). Fondsmidlene fordeles på arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, og går til opplæringsformål for tillitsvalgte og ledere. Arbeidsgiverne i de ulike forhandlingsområdene betaler inn fastsatte beløp ( beløpene er ulike i de ulike arbeidsgiver-områdene), mens arbeidstakerne betaler inn en fastsatt egenandel:

- NHO: 169 kroner pr år (trekkes pr måned)

- Virke: 169 kroner pr år (trekkes pr måned)

- Spekter: 169 kroner pr år (trekkes pr måned)

- Staten: 400 kroner pr år (trekkes pr måned)

- KS: 316,92 pr år (pr måned kr 26,41)


Du kan spare mye penger ved å utnytte ditt medlemskap

Det er mye penger å spare på å bruke våre medlemsfordeler. Mange opplever å spare inn hele kontingenten ved å benytte seg av våre bank- og forsikringsavtaler.

Gjør deg kjent med våre medlemsfordeler , og se hvor mye penger du kan spare.

Slik betales kontingenten

Trekk over lønn

Arbeidsgiver trekker kontingenten direkte fra din lønn før hver lønnsutbetaling, og beløpet opplyses på lønnsslippen. Vi sender beskjed til ditt lønningskontor og ber dem starte trekket på deg på en gitt dato.

Avtalegiro

Du kan opprette avtalegiro i din nettbank, eller på

Min side.

Vi sender informasjon om kontingent trekk til din bank, som så trekker pengene direkte fra din konto og overfører pengene til oss.

Meld deg inn her!

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS