Brukerveiledning Parat-appen

Sikker innlogging – Bank ID/Bank ID på mobil

Medlemskap i fagforening er personsensitivt. Parat-appen bruker derfor Bank ID til innlogging. Andre apper som har liknende krav til sikkerhet benytter også dette. Du kan velge å benytte Bank ID eller Bank ID på mobil. Deitte vil fungere slik du kjenner det fra andre apper som bruker innlogging med høyt sikkerhetsnivå. Dersom du ikke har Bank ID kan du kontakte din bankforbindelse for å skaffe deg dette.

For å slippe innlogging med Bank ID hver gang du skal logge inn i appen har vi muliggjort at du kan sette en 4-sifret pin-kode. Du får spørsmål om dette etter første gangs innlogging og kan også sette/endre pinkode senere i funksjonen "Innstillinger" i appen.

Etter innlogging henter appen data om deg fra vårt medlemsregister. Dersom du får feilmelding fordi appen ikke finner data om deg, kan du kontakte medlem@parat.com for å sjekke at du ligger riktig som medlem i vårt register.

Medlemsbevis
Noen av våre samarbeidspartene kan be om medlemsbevis for å gi fordeler, dere kan da vise Profil-siden i appen.

Hjemskjerm

Fra den første skjermen du kommer til etter innlogging, hjemskjermen, har du følgende valg:

Innstillinger
Innstillinger er markert som et tannhjul øverst i høyre hjørnet. Ved å klikke på dette tannhjulet kommer du til en egen meny der du blant annet kan se og endre ulike innstillinger, se din profil, vilkår og personvern eller gi tilbakemeldinger på appen. For å gå tilbake til hjemskjerm kan du enten trykke på pil øverst til venstre eller bruke tilbakeknappen på telefonen din.

Vis flere tillitsvalgte
Midt på hjemskjermen vil du enten se et kontaktkort til Parat eller et forslag til din tillitsvalgt (dersom du har tillitsvalgte i din virksomhet som benytter appen). Øverst til høyre på dette kortet kan du klikke på "Vis flere tillitsvalgte" som åpner en visning av hvilke tillitsvalgte du kan velge å presentere på kontaktkortet. Ved å gjøre et nytt valg her endres kontaktkortet. De samme tillitsvalgte som ligger under "Vis flere tillitsvalgte" kan du finne igjen under funksjonen "Meldinger".

Send melding
Knappen "Send melding" på kontaktkortet gjør at du kan starte eller fortsette på en meldingstråd med den valgte tillitsvalgte som ligger på kontaktkortet på hjemskjermen.

Kontakt Parat medlemsservice
Ved å klikke på denne åpner du kontaktmulighet med Parat på epost eller telefon. Ved å klikke på en av disse skal e-postleser eller ringefunksjon åpne seg på din telefon (dersom din telefons innstillinger støtter det).

Min tariffavtale
Denne lenken henter tariffavtalen Parat har registrert på deg. Dersom du ikke har en tariffavtale gjennom Parat på din arbeidsplass åpner det seg en infoside på web med generell informasjon om tariffavtaler.

Nyttig informasjon
Denne knappen åpner en side i appen med flere valg som leder inn mot ulike websider. Øverst på siden ligger "Aktuelt nå" – nyhetssaker som Parat viser i appen. Disse kan du klikke på for å lese sakene.

Videre ligger følgende under "Nyttige lenker":

"Lovdata" gir deg webtilgang til oppdaterte lover som kan være relevant for deg som medlem eller tillitsvalgt. "Kontakt mitt forbund" åpner webside med kontaktinformasjon til Parat og våre avdelinger. "Tariffavtale" gir samme visning av "Min tariffavtale" som du har fra hjemskjermen. "Ofte stilte spørsmål" kobler deg ferdig innlogget til en side med nyttig informasjon og ulike webverktøy på parat.com.

Fra denne inngangen har du blant annet tilgang til "Min side" og arbeidslivsdatabasen "Compendia". "Kurs og arrangementer" gir deg en ferdig innlogget inngang til våre kurssider på web der du kan melde deg direkte på Parats ulike tilbud.

De som er registrert som tillitsvalgt i vårt register vil også få opp "Tillitsvalgtverktøy" nederst i denne menyen. Dette gir deg en innlogget inngang til webverktøy for visning av relevante data og kommunikasjon med din medlemsgruppe.

Verving
"Verving" fra hjemskjerm åpner en webside der du enkelt kan legge inn navn, e-post og mobilnummer på den du verver sammen med ditt mobilnummer. Dermed kan vi følge opp videre med å innhente resten av opplysningene vi trenger fra det nye medlemmet og gi deg en belønning for innsatsen.

Meldinger
Funksjonen "Meldinger" i bunnmenyen åpner for at du som medlem kan kommunisere én til én med dine tillitsvalgte (eller med Parat dersom du ikke er koblet mot noen tillitsvalgte).

Når du står i "Meldinger" kan du klikke på plusstegnet (+) nede til høyre i skjermen. Du kan deretter forsøke å søke opp navnet på den du vil kommunisere med eller klikke på plusstegnet øverst til høyre for å få opp en liste over dem du kan starte en dialog med. Personvernhensyn gjør at medlemmer kun kan kommunisere med tillitsvalgte. Appen knytter medlemmer med tillitsvalgte i samme virksomhet og visning i appen forutsetter at personen har tatt appen i bruk.

Meldingsfunksjonen i appen vil ellers fungere slik du er vant til i liknende tjenester. Når du sender meldinger i appen sendes det ut et pushvarsel til mottaker. Det kan likevel ta tid før du får svar fra personen du kontakter. Dersom saken haster og du ikke får svar innen rimelig tid anbefaler vi at du kontakter andre tillitsvalgte eller Parat direkte. Det er mulig å slette både innhold i en meldingstråd (hold på meldingen og trykk på slett) eller hele meldingstråden (sveip og trykk på slett). Selv om du sletter på din telefon, vil ikke slettingen gjelde for telefonen til mottaker.

Dersom du etter hvert har flere meldingstråder under "Meldinger" viser oversikten trådene med nyeste melding øverst. Tråder med uleste meldinger blir markert slik at du kan holde oversikten.

Som tillitsvalgt kan du sende meldinger til både medlemmer og andre tillitsvalgte i din virksomhet. Dette er forutsatt at disse har tatt i bruk appen. Vi anbefaler derfor alle tillitsvalgte å få med hele medlemsgruppen til å bruke appen. Som tillitsvalgt har du mulighet til å både arkivere og slette meldingstråder.

Fordeler
I funksjonen "Fordeler" i bunnmenyen får du oversikt over alle dine medlemsfordeler. Fordelene er delt i to. "YS Fordel" viser deg de fordelene som er forhandlet fram gjennom Parats hovedorganisasjon YS. Du kan sveipe mot venstre for å vise flere fordeler under samme kategori. Alle fordelskort er klikkbare for ytterligere info om hvordan du kan ta fordelene i bruk.

De videre fordelene som du ser når du scroller nedover på telefonen din er kategorisert med emner som forsikring, bank, kjernefordeler osv. Her finner du de samme fordelene som ligger under "YS Fordel" men også fordeler som Parat tilbyr deg.

Før du scroller nedover kan du også velge emnefelt i toppmenyen for å markere hvilke kategorier av fordeler du ønsker å vise på din telefon.

Profil
I funksjonen "Profil" fra bunnmenyen har du mulighet til å se og endre data vi har registrert på deg i Parats medlemsregister. Det er også mulig å ta/hente og legge til et bilde til din profil i appen ved å trykke i sirkelen øverst på profilsiden.

Dersom du gjør endringer i din profil, vil du få opp en knapp for å lagre disse. Ved endringer på "Medlemsstatus" eller "Arbeidsplass/utdanningssted", starter vi videre dialog med deg, dersom vi trenger mer informasjon om endringen. "Slett min appbruker" sletter kun din bruker av appen og fører ikke til oppsigelse av selve medlemskapet.

Tillitsvalgte har på profilsiden mulighet til å sette visning av ukedager/tidspunkt for når de normalt er tilgjengelig. Dette vil da være synlig fra kontaktkortet på hjemsiden til dine medlemmer.

Vi håper du vil gi tilbakemeldinger (under innstillinger) slik at vi kan utvikle appen til å bli enda bedre.

Tusen takk for at du vil bruke Parat-appen.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS