Hovedavtalen mellom Virke og YS/Parat 2018 - 2020

Det er 30.11- 1.12.21 forhandlet fram en ny hovedavtale for perioden 1.januar 2022 til 31.desember 2025. Redigert utgave av hovedavtalen vil først foreligge i 1. kvartal av 2022.