HUK - Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstutisjoner (Virke - YS/Parat)

Denne landsoverenskomsten gjelder alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) per uke, dog med de unntak som er nevnt i den enkelte bestemmelse. Deltidstilsatte arbeidstakere har samme rettigheter etter tariffavtalen som heltidsansatte dersom ikke annet fremgår av den enkelte bestemmelse. Deltidstilsatte med flere stillingsforhold innen VIRKE har samlet sett likevel ikke bedre rettigheter etter landsoverenskomsten enn tilsatte i hel stilling. Lærlinger omfattes av overenskomsten og av sentrale og lokale særavtaler med mindre noe annet er bestemt.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS