Service- og vedlikeholdsoverenskomsten Virke-YS/Parat

Denne overenskomst gjelder for ansatte i service- og vedlikeholdsbedrifter som utfører tjenester for kundebedrifter og som hovedregelutfører denne tjenesten i kundebedriftens lokaler.

Tjenester som omfattes av denne overenskomst er bl.a. vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og vedlikeholdstjenester og flerfaglige tjenester mm.

Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde. Se bilag 11.

Hovedavtalen mellom Virke og YS

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS