HUK - Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester (Virke - YS/Parat)

Denne landsoverenskomst gjelder for alle arbeidstakere i helse- ogsosialtjenesten mv. i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhåndfastsatt arbeidstid (eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) per uke, dog medde unntak som er nevnt i de enkelte paragrafer. Landsoverenskomstenomfatter virksomheter som etter sitt formål, avtale, eller lovgivning hargenerelle funksjoner.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS