Verkstedoverenskomsten (Virke - YS/Parat)

Denne overenskomsten kan gjøres gjeldende på bedrifter med virksomhetsområdet innen mekanisk industri, verkstedindustrien og samhørige bransjer, herunder montering og service av mekaniske maskiner og utstyr, etter krav fra YS og Parat på den ene side og Virke på den annen side.

Overenskomsten gjelder også for fag-, spesial- og hjelpearbeidere med kvalifikasjoner og/eller kunnskap utover overnevnte stillingsgrupper med mindre disse i henhold til praksis hører inn under andre overenskomstområder.

Hovedavtalen mellom Virke og YS

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS