HUK - Landsoverenskomst for høyskoler (Virke - YS/Parat)

Denne landsoverenskomst gjelder alle arbeidstakere i et fastforpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid(eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) per uke, dog med de unntaksom er nevnt i den enkelte bestemmelse. Deltidstilsatte arbeidstakere har samme rettigheter etter tariffavtalensom heltidstilsatte dersom ikke annet fremgår av den enkeltebestemmelse. Deltidstilsatte med flere stillingsforhold innen Virke harlikevel samlet sett ikke bedre rettigheter etter landsoverenskomstenenn tilsatte i hel stilling. Lærlinger omfattes av landsoverenskomst og av sentrale og lokalesæravtaler med mindre noe annet er bestemt.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS