HUK - Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten (Virke - YS/Parat)

Denne landsoverenskomst gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid (eventuelt gjennomsnittlig arbeidstid) per uke, dog med de unntak som er nevnt i de enkelte paragrafer. Landsoverenskomsten omfatter virksomheter som går inn under spesialisthelsetjenesteloven av 2. juli 1999 og andre virksomheter som er avtalt lagt inn.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS