• Enighet i statsoppgjøret
  • Det ble natt til torsdag enighet med staten om en ramme på i overkant av 2,7 prosent. Parats forhandler Odd Jenvin er fornøyd og mener de har kommet frem til en forhandlingsløsning som sikrer medlemmene økt kjøpekraft.

  • Enighet i kommuneoppgjøret
  • I dag kom partene i kommunal sektor til enighet i årets lønnsoppgjør. Store deler av årets oppgjør var allerede avtalt under hovedoppgjøret 2014.

  • Bli medlem i Parat
  • Et medlemskap i Parat er først og fremst en forsikring som sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt på arbeidsplassen. 

    Bli med på laget!

  • Takk for innsatsen
  • Tirsdag 24. mars vedtok et flertall på Stortinget store endringer i arbeidsmiljøloven. Takk til alle som sto opp for arbeidsmiljøloven. Nå fortsetter vi arbeidet for å skape et godt arbeidsliv for alle!. Mer info på mittarbeidsliv.no

-->