Skatt

Feriepenger er skattepliktig inntekt for mottaker, men det blir ikke trukket skatt når de utbetales. Grunnen til at feriepengene utbetales trekkfritt, er at skattekortsystemet normalt er basert på at det trekkes forskuddstrekk 10,5 måneder i året.

Får nyansatte, som ikke har opparbeidet seg feriepenger i den nye jobben, feriepenger?

En arbeidstaker som ikke var ansatt året før vil ha rett til ferie, men da uten feriepenger fra nåværende arbeidsgiver. Hvis vedkommende var ansatt hos en annen arbeidsgiver året før, vil vedkommende som hovedregel ha fått utbetalt feriepenger for året før, siste vanlige lønningsdag før fratreden.

Hva skjer med feriepengene hvis arbeidstaker slutter i jobben i løpet av ferieåret?

Alle opptjente feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, sier ferieloven. Arbeidsgiver kan derfor utbetale feriepengene det året arbeidsforholdet opphører, selv om arbeidstaker kanskje ønsker å få feriepengene året etter.

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om å vente med utbetalingen til neste år, er det lagt til grunn at dette er i orden etter ferieloven.

Ved fratreden i 2020 kan feriepenger opptjent i 2019 utbetales trekkfritt. Feriepenger opptjent i 2020 som utbetales i 2020, skal det derimot trekkes skatt av.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS