Medlemmer i Arbeidstidsgruppen, fra venstre: Renate Messel Hegre, Grete Dieserud, Katrine Andresen Roald, Vetle Rasmussen og Kjell Morten Aune.

Arbeidstid

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Regelverket har grenser for arbeidstiden og krav om pauser og daglig og ukentlig fri.

Parat har flere ansatte som er spesialisert i arbeidstid og har du spørsmål om arbeidstid, eller skal søke om avvikende arbeidstidsordning, send en epost til forhandling@parat.com.

I arbeidsmiljøloven er det fastsatt grenser for den alminnelige arbeidstiden:

  • 9 timer i løpet av 24 timer (normalarbeidsdag)
  • 40 timer i løpet av 7 dager (normalarbeidsuke)

Hvis du jobber i en virksomhet med tariffavtale, er den alminnelige arbeidstiden 37,5 timer per uke.

Både arbeidsmiljøloven og tariffavtalene har egne bestemmelser for arbeidstid dersom du jobber skift eller turnus.

Det er lov å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, innenfor visse grenser. Det kan også avtales kortere alminnelig arbeidstid, og dette er gjort i de aller fleste av Parats overenskomster.

Arbeid utover arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid er overtid og skal betales med minst 40 prosent tillegg. Hvis du jobber i en virksomhet med tariffavtale vil du ha bedre overtidsbestemmelser.

For belastende arbeidstidsordninger, f.eks turnus, skift og nattarbeid, er den alminnelige arbeidstiden er redusert. Reglene om alminnelig arbeidstid finnes i arbeidsmiljøloven §10-4

Saksbehandlingsregler for avvikende arbeidstidsordninger

Skjema arbeidsplan

Les mer om arbeidstid hos Arbeidstilsynet

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS