Les

Velge tillitsvalgte

Anbefalinger for oppnevning/valg av tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte.
Av Parat Publisert dato 16.11.2020 6:00 redigert 04.03.2021 15:01
1. Parat anbefaler at det gjennomføres årsmøte en gang i året, og at valg av tillitsvalgte er en av sakene på årsmøte.
Les mer om gjennomføring av årsmøte her.

2. Parat anbefaler at medlemsgruppene har egne lokale vedtekter. Vedtektene avgjør blant annet om man kan ha med fullmakt og stemme for andre medlemmer.

3. Tillitsvalgte bør velges for en periode på to år. For å sikre kontinuitet bør ikke alle styremedlemmene være på valg samme år.

4. Avhengig av hvor stor medlemsgruppen er, anbefales det at det oppnevnes en valgkomite. Valgkomiteen foreslår aktuelle kandidater, og gir en anbefaling/innstilling til årsmøtet. Kandidatene må være forespurt. Valgkomiteen har en fri stilling i forhold til styret, og bør se på kontinuitet, mangfold og rekruttering.
Les mer om retningslinjer for sentral og regional valgkomite her.

5. Det er vanlig at foreslåtte kandidater får presentere seg for medlemmene, slik at medlemsgruppen er kjent med hvem de kan velge.

6. Avstemningen kan foretas på flere måter; akklamasjon, skriftlig, håndsopprekning, eller elektronisk. 
Les mer om retningslinjer for avstemning her.

7. Parat kan bistå med elektronisk valg. Ta kontakt med ditt nærmeste regionkontor.

8. Nye tillitsvalgte meldes inn til arbeidsgiver og til Parat via post@parat.com

De ulike hovedavtalene kan ha ulike regler for hvilke rettigheter de tillitsvalgte har, valg av tillitsvalgte, hvor mange tillitsvalgte man kan ha og hvordan dette skal organiseres.

Les mer om reglene i de ulike hovedavtalene
Hovedavtalen i staten § 35
Hovedavtalen i KS § 3
Hovedavtalen i NHO § 5-3
Hovedavtalen i Virke § 4-2
Hovedavtalen i Spekter § 46
Hovedavtalen i Oslo kommune § 12
Hovedavtalen i KA § 8 og 9
Hovedavtalen i MEF § 5-3
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?