Les

Velge tillitsvalgt

Retningslinjer for oppnevning/valg av hovedtillitsvalgte (HTV):
Av Parat Publisert dato 16.11.2020 6:00 redigert 20.11.2020 13:05
1. Det skal gjennomføres regelmessige valg av tillitsvalgte i medlemsgruppene.

2. Parat anbefaler 2-årig valgperiode. Lengst aktuelle valgperiode er 4 år.

3. Parat sender ut informasjon om valg av HTV for virksomheten til alle medlemmer og tillitsvalgte med frist for å komme med forslag. Alle kan fremme forslag, også på seg selv.

4. Forslagene sendes oppgitt kontaktperson i sekretariatet til Parat.

5. Foreslåtte kandidater utarbeider presentasjon av seg selv, med CV, bilde, eventuelle merkesaker og lignende.

6. Dersom det er flere kandidater gjennomføres det intervju av disse. Intervjuene foretas av kontaktperson i sekretariatet til Parat og tillitsutvalg/valgkomite fra virksomheten.

7. Når kandidatene er tilstrekkelig utredet i hht. ovenstående presenteres kandidatene på web/e-post til medlemmer/tillitsvalgte med frist for avstemming. Presentasjonen bør innholde både personens CV og bilde. Avstemmingen foretas så elektronisk i den aktuelle medlemsgruppen.

8. Dersom det er nødvendig av hensyn til interne forhold i virksomheten, fremlegges avstemmingsresultatet for hovedstyret som gjør en formell oppnevning av HTV.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?