Les

Velge tillitsvalgt

Retningslinjer for oppnevning/valg av hovedtillitsvalgte (HTV):
Av Parat Publisert dato 16.11.2020 6:00 redigert 11.01.2021 10:48

1. Det skal gjennomføres regelmessige valg av tillitsvalgte i medlemsgruppene.

2. Parat anbefaler 2-årig valgperiode. Lengst aktuelle valgperiode er 4 år.

3. Parat sender ut informasjon om valg av HTV for virksomheten til alle medlemmer og tillitsvalgte med frist for å komme med forslag. Alle kan fremme forslag, også på seg selv.

4. Forslagene sendes oppgitt kontaktperson i sekretariatet til Parat.

5. Foreslåtte kandidater utarbeider presentasjon av seg selv, med CV, bilde, eventuelle merkesaker og lignende.

6. Dersom det er flere kandidater gjennomføres det intervju av disse. Intervjuene foretas av kontaktperson i sekretariatet til Parat og tillitsutvalg/valgkomite fra virksomheten.

7. Når kandidatene er tilstrekkelig utredet i hht. ovenstående presenteres kandidatene på web/e-post til medlemmer/tillitsvalgte med frist for avstemming. Presentasjonen bør innholde både personens CV og bilde. Avstemmingen foretas så elektronisk i den aktuelle medlemsgruppen.

8. Dersom det er nødvendig av hensyn til interne forhold i virksomheten, fremlegges avstemmingsresultatet for hovedstyret som gjør en formell oppnevning av HTV.

Antall tillitsvalgte du kan ha i din virksomhet: 

Ved hver bedrift som har inntil 25 arbeidstakere kan det velges 2 tillitsvalgte.

Ved bedrift med:

 26 - 50 arbeidstakere 3 tillitsvalgte
 51 - 150 arbeidstakere 4 tillitsvalgte
151 - 300 arbeidstakere 6 tillitsvalgte
301 - 500 arbeidstakere 8 tillitsvalgte
501 - 750 arbeidstakere 10 tillitsvalgte
Over 750 arbeidstakere 12 tillitsvalgte

Arbeidstakere tilsluttet organisasjoner utenfor YS teller ikke med ved beregningen.
Hovedavtalen YS-NHO 2018-2021

Partene på den enkelte bedrift kan skriftlig avtale et større antall tillitsvalgte, særlig i tilfeller hvor bedriftens struktur og organisasjonsform tilsier dette.

 
 © Parat - din arbeidstaker-organisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?