Les

Hvordan kan jeg få bedre lønn?

Skal du argumentere for å gå opp i lønn på egne vegne? Eller skal du levere et krav til din tillitsvalgt?
Av Inger-Lise Harstad 25.02.2020 23:27

Uansett om lønnen din skal diskuteres med din nærmeste leder, eller forhandles av en tillitsvalgt, er viktig at du har tenkt gjennom argumentene dine på forhånd. Hvorfor har nettopp du fortjent å gå opp i lønn?

Velg deg ut tre-fire argumenter du mener gjenspeiler at du bør ha høyere lønn.

Du er allerede betalt for å gjøre en jobb, hva tilsier at du bør få bedre betalt enn du gjør i dag?

Vi kan dele opp argumentene i tre; de basert på om stillingen er endret eller din kompetanse er endret, hva du tilbyr arbeidsplassen som person og hvordan stillingen din ser ut ellers i markedet.

Noen forslag til argumenter du kan benytte deg av.

Stillingsbaserte argumenter:      
Nye arbeids- eller ansvarsområder
Relevant etter- eller videreutdanning
Ansiennitet 
Stor arbeidsbelastning
Leder-/personalansvar

Personbaserte argumenter:
Faglig dyktig
Gode samarbeidsevner
Sosial bidragsyter
Omstillingsevne
Initiativ og kreativitet
Ny relevant kompetanse, etterutdanning 

Markedsbaserte argumenter:
Stilling med høy turnover
Besitter etterspurt kompetanse
Ikke konkurransedyktig lønn
Vanskelig å rekruttere tilsvarende kompetanse

Og husk – forespør gjerne en prat med lederen din for å finne ut av hva som skal til for at du kan gå opp i lønn.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?