Les

Hva er egentlig lønn?

Lønn er betaling for utført arbeid, og avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen.
Av Parat Publisert dato 04.01.2022 13:00 redigert 18.01.2022 12:49
Er du nysgjerrig på om du har riktig lønn? på Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine hjemmesider kan du sammenligne lønnen din med over 400 ulike yrker, klikk her for å sjekke.

Brutto- og nettolønn
Bruttolønn er lønn før skatt og diverse andre kostnader. Nettolønn er lønn etter skatt, og er det samme som du før utbetalt på konto.

Fastlønn og timebasert lønn
Fastlønn innebærer at du får en fast månedslønn eller årslønn, mens timebasert lønn betyr at du får lønn ut ifra hvor mange timer du jobber. Timebasert lønn gjelder ofte for deltidsansatte med varierende arbeidstid og arbeidsmengde, mens fastlønn ofte gjelder de som er ansatt heltid eller i en viss stillingsprosent. 

Minstelønn
Minstelønn er en fastsatt nedre lønnsgrense. I Norge har vi ikke en fastsatt minstelønn, men det er innført minstelønn i enkelte tariffavtaler for å hindre sosial dumping.

Reallønn
Reallønn er den mengden varer og tjenester du kan kjøpe for lønnen din. Reallønn er det samme som kjøpekraft.

Reallønnsvekst
Reallønnsveksten kan være både positiv og negativ. Positiv reallønnsvekst innebærer at lønnen din øker i takt med eller mer enn prisene på varer og tjenester. En negativ reallønnsvekst betyr at prisen på varer og tjenester har vokst mer enn lønnen din slik at du står igjen med en svekket kjøpekraft.

Årslønnsvekst
Angir endringen i årslønn fra et år til det neste.
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup