Les

Lønn

Lønnen din avtales mellom deg som arbeidstaker og din arbeidsgiver. Hvis det er inngått tariffavtale i bedriften er det tariffavtalens bestemmelser om fastsettelse av lønn som gjelder.
Av Parat Publisert dato 17.06.2020 14:35 redigert 16.03.2021 12:33
Det er ikke noen generell minstelønn i Norge, men det er innført minstelønn i enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.

Hvordan fastsettes lønnen din? 
Din lønn er fastsatt på grunnlag av flere faktorer – stillingens oppgaver og ansvar, din utdanning og erfaring, ansiennitet, og ikke minst hvordan rekrutteringsgrunnlaget var da du fikk stillingen. Når det er vanskelig å rekruttere, får man gjerne et høyere lønnstilbud enn om det er mange kompetente søkere.

Lønnsutvikling
Lønnsutviklingen etter at du har blitt ansatt, avhenger av hvor du jobber, om det er tariffavtale på din arbeidsplass, og ikke minst hvor aktiv du selv er til å bruke mulighetene du har til å styrke egen lønnsutvikling.

I virksomheter der det er tariffavtaler, vil det vesentlige av lønnsendringer skje gjennom sentrale og lokale forhandlinger. De fleste får lønnsvekst gjennom kollektive forhandlinger. Parat mener også det er gjennom kollektive forhandlinger man best kan oppnå resultater som ivaretar alle på en arbeidsplass.

Lønnssamtaler er et viktig supplement til kollektive forhandlinger, og gjør det mulig for deg å synliggjøre dine krav og forventninger.
 
Les også: Lønnsfordelene ved å ha tariffavtale
Les også: Tips og råd til lønnssamtale
Les også: Hva er egentlig lønn?
Les også: Arbeidstilsynets sider om lønn  

© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup