Les

Lønn

Lønnen avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Dersom det er inngått tariffavtale på bedriften er det tariffavtalens lønnsregulativ eller bestemmelser om fastsettelse av lønn som gjelder.
Av Parat Publisert dato 17.06.2020 14:35 redigert 12.11.2020 12:04
Det er ikke noen generell minstelønn i Norge, men det er innført minstelønn i enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.

Les mer om lønn: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/ 

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?