Finn ditt tariffområde og din avtale

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidstakere og arbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår. Hvilket tariffområde og hvilke tariffavtaler du omfattes av avhenger av hvem som er din arbeidsgiver.

Tariffavtalen inngås skriftlig mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon.

Tariffavtalen består oftest av en hovedavtale og en eller flere overenskomster. Overenskomstene kalles også landsoverenskomster eller hovedtariffavtaler når de omfatter mange virksomheter, eller bare tariffavtaler når de bare omfatter en eller noen få virksomheter.

Hovedavtalen tar for seg de grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, som blant annet ansattes rett til informasjon og innsyn, retten til å ha tillitsvalgte og bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Hovedavtalen inngås som regel for 4 år av gangen.

Overenskomsten eller hovedtariffavtalen inneholder bestemmelser om lønn, arbeidstid, ubekvemstillegg, overtidsbetaling, velferdspermisjoner, retten til videreutdanning, ferie utover ferieloven m.m.

Overenskomsten gjelder normalt for 2 år, og reforhandles i tariffoppgjørene. lenke videre.

Er du usikker på hvilken avtale du tilhører?

Logg inn på "Min side" så ser du hvilken avtale du tilhører. Du kan også klikke på saken nedenfor så får du oversikt over alle tariffområdene og tariffavtalene.

Oversikt over alle tariffavtalene finner du her. Om du vet tariffområde kan du velge fra matrisen under.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS