Velge tillitsvalgte

Anbefalinger for oppnevning/valg av tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte.

1. Parat anbefaler at det gjennomføres årsmøte en gang i året, og at valg av tillitsvalgte er en av sakene på årsmøte.

Les mer om gjennomføring av årsmøte her.

2. Parat anbefaler at medlemsgruppene har egne lokale vedtekter. Vedtektene avgjør blant annet om man kan ha med fullmakt og stemme for andre medlemmer.

3. Tillitsvalgte bør velges for en periode på to år. For å sikre kontinuitet bør ikke alle styremedlemmene være på valg samme år.

4. Avhengig av hvor stor medlemsgruppen er, anbefales det at det oppnevnes en valgkomite. Valgkomiteen foreslår aktuelle kandidater, og gir en anbefaling/innstilling til årsmøtet. Kandidatene må være forespurt. Valgkomiteen har en fri stilling i forhold til styret, og bør se på kontinuitet, mangfold og rekruttering.

Les mer om retningslinjer for sentral og regional valgkomite her.

5. Det er vanlig at foreslåtte kandidater får presentere seg for medlemmene, slik at medlemsgruppen er kjent med hvem de kan velge.

6. Avstemningen kan foretas på flere måter; akklamasjon, skriftlig, håndsopprekning, eller elektronisk.

Les mer om retningslinjer for avstemning her.

7. Parat kan bistå med elektronisk valg. Ta kontakt med ditt nærmeste regionkontor.

8. Nye tillitsvalgte meldes inn til arbeidsgiver og til Parat via post@parat.com

De ulike hovedavtalene kan ha ulike regler for hvilke rettigheter de tillitsvalgte har, valg av tillitsvalgte, hvor mange tillitsvalgte man kan ha og hvordan dette skal organiseres.

Les mer om reglene i de ulike hovedavtalene

Hovedavtalen i staten § 35

Hovedavtalen i KS § 3

Hovedavtalen i NHO § 5-3

Hovedavtalen i Virke § 4-2

Hovedavtalen i Spekter § 46

Hovedavtalen i Oslo kommune § 12

Hovedavtalen i KA § 8 og 9

Hovedavtalen i MEF § 5-3

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS