Les

Driftstilskudd til gruppene

Medlemsgrupper og klubber kan få driftsstøtte fra Parat.
Av Parat Publisert dato 16.11.2020 2:15 redigert 05.03.2021 13:55

Driftstilskudd 
Parat har en ordning hvor deler av kontingenten etter søknad tilbakeføres til underorganisasjoner eller medlemsgrupper med minimum 5 fullt betalende heltids/deltidsansatte medlemmer. Midlene skal brukes til lokal aktivitet blant medlemmene. Det er gruppens øverste ledd som kan søke og som mottar støtten.

Søknadsfristen er 1. mars.


Ekstra midler
Dersom det er behov for å søke om ekstra midler utover driftstilskuddet må dette gjøres i egen søknad. På grunn av Korona-pandemien har vi utsatt søknadsfristen for ekstramidler til 1. mai. Da har vi forhåpentligvis mer oversikt over smittesituasjonen i Norge, og kan planlegge for høsten. Det er gruppens øverste ledd som kan søke og som mottar støtten.

Søknadsfristen er 1. mai.


Søknadsskjemaene finner du ved å logge inn på “Min side”. 


Les mer:
© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?