Les

Driftstilskudd til gruppene

Medlemsgrupper og klubber kan få driftsstøtte fra Parat.
Av Parat Publisert dato 16.11.2020 2:15 redigert 05.03.2021 13:55

Driftstilskudd 
Parat har en ordning hvor deler av kontingenten etter søknad tilbakeføres til underorganisasjoner eller medlemsgrupper med minimum 5 fullt betalende heltids/deltidsansatte medlemmer. Midlene skal brukes til lokal aktivitet blant medlemmene. Det er gruppens øverste ledd som kan søke og som mottar støtten.

Søknadsfristen er 1. mars.


Ekstra midler
Dersom det er behov for å søke om ekstra midler utover driftstilskuddet må dette gjøres i egen søknad. På grunn av Korona-pandemien har vi utsatt søknadsfristen for ekstramidler til 1. mai. Da har vi forhåpentligvis mer oversikt over smittesituasjonen i Norge, og kan planlegge for høsten. Det er gruppens øverste ledd som kan søke og som mottar støtten.

Søknadsfristen er 1. mai.


Søknadsskjemaene finner du ved å logge inn på “Min side”. 


Les mer:

© Parat - din arbeidstaker-organisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?