Det er laget en elektronisk løsning for søknader om ekstra midler.  For alle landsdekkende grupper er det hovedtillitsvalgt som kan søke.

Det er viktig at det fylles ut én søknad for hvert arrangement det søkes om støtte til. Du vil få ett svar på hver søknad.

Hvis du ikke husker hvordan du logger deg inn i medlemsregisteret, ikke husker medlemsnummeret ditt, eller har spørsmål til utfyllingen, kan du kontakte ditt regionkontor.

Det er gruppens øverste ledd som kan søke og som mottar støtten.
Søknadsfristen er 1. marsSøknadsskjemaet finner du ved å logge inn på “Min side