Driftstilskudd til gruppene

Medlemsgrupper og klubber kan få driftsstøtte fra Parat.

Driftstilskudd

Parat har en ordning hvor deler av kontingenten etter søknad tilbakeføres til underorganisasjoner eller medlemsgrupper med minimum 5 fullt betalende heltids/deltidsansatte medlemmer. Midlene skal brukes til lokal aktivitet blant medlemmene. Det er gruppens øverste ledd som kan søke og som mottar støtten.

Søknadsfristen er 1. mars.

Ekstra midler

Dersom det er behov for å søke om ekstra midler utover driftstilskuddet må dette gjøres i egen søknad. Det er gruppas øverste ledd som kan søke og som mottar støtten.

Søknadsfristen er 1. mars.

Søknadsskjemaene finner du ved å logge inn på “Min side”.

Les mer:

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS