Lønn

Lønnen din avtales mellom deg som arbeidstaker og din arbeidsgiver. Hvis det er inngått tariffavtale i bedriften er det tariffavtalens bestemmelser om fastsettelse av lønn som gjelder.

Det er ikke noen generell minstelønn i Norge, men det er innført minstelønn i enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.

Hvordan fastsettes lønnen din?
Din lønn er fastsatt på grunnlag av flere faktorer – stillingens oppgaver og ansvar, din utdanning og erfaring, ansiennitet, og ikke minst hvordan rekrutteringsgrunnlaget var da du fikk stillingen. Når det er vanskelig å rekruttere, får man gjerne et høyere lønnstilbud enn om det er mange kompetente søkere.

Lønnsutvikling
Lønnsutviklingen etter at du har blitt ansatt, avhenger av hvor du jobber, om det er tariffavtale på din arbeidsplass, og ikke minst hvor aktiv du selv er til å bruke mulighetene du har til å styrke egen lønnsutvikling.

I virksomheter der det er tariffavtaler, vil det vesentlige av lønnsendringer skje gjennom sentrale og lokale forhandlinger. De fleste får lønnsvekst gjennom kollektive forhandlinger. Parat mener også det er gjennom kollektive forhandlinger man best kan oppnå resultater som ivaretar alle på en arbeidsplass.

Lønnssamtaler er et viktig supplement til kollektive forhandlinger, og gjør det mulig for deg å synliggjøre dine krav og forventninger.

Les også: Lønnsfordelene ved å ha tariffavtale

Les også: Tips og råd til lønnssamtale

Les også: Hva er egentlig lønn?

Les også: Arbeidstilsynets sider om lønn

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS