Flaggsak 2018: Arbeidstid for fremtiden​

"Arbeidstid for fremtiden" er årets flaggsak i Parat.målene for neste års flaggsak ble vedtatt av Parats hovedstyre i november 2017

Flaggsaken er et årlig tema som organisasjonen skal legge ekstra vekt på. I 2016 og 2017 har temaet vært "verdien av et organisert arbeidsliv", i 2018 er det altså arbeidstid som står i fokus.

Arbeidstid for fremtiden kan sees i sammenheng med forrige års flaggsak, med tanke på tariffavtalenes betydning for arbeidstidsordninger, og at lavere organisasjonsgrad kan påvirke avtalenes rekkevidde. Gode arbeidstidsbestemmelser i tariffavtalene blir også satt under press, når bestemmelser i arbeidsmiljøloven åpner for mer fleksibilitet i arbeidsgivers favør.

Hensikten med flaggsaken er å øke kunnskapen om temaet blant medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og i arbeidslivet for øvrig. I tillegg skal flaggsaken gi et bedre grunnlag for utforming og legitimering av Parats politiske og tariffmessige synspunkter på området.

Gjennom arbeidet med flaggsaken i 2018 skal Parat:

  • Innhente kunnskap om dagens arbeidstid-/arbeidstidsordninger, og hvordan disse har utviklet seg over tid
  • Sette søkelyset på mulige konsekvenser for arbeidstidsordninger som følge av den teknologiske utviklingen
  • Synliggjøre hvilke konsekvenser økt fleksibilitet i arbeidslivet har for arbeidstid og fritid
  • Påvirke beslutningstakere og arbeidsgivere for å få gjennomslag for Parats politikk på området


Tidligere flaggsaker:
2016 og 2017: Verdien av et organisert arbeidsliv
2015: "Billig for enhver pris"
2014: Pensjon
 

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS