Flaggsak 2015: «Billig for enhver pris»

Parats hovedstyre har bestemt at årets flaggsak skal være «Billig for enhver pris». Dette innebærer at Parat skal ha en spesiell satsning innenfor dette området i 2015.

Det er flere sterke krefter som bidrar til at presset mot ansattes rettigheter og betingelser i deler av arbeidslivet synes å være sterkere. Uten å trekke det for langt, er det rom for å si at vi ser en tydeligere differensiering også i norsk arbeidsliv hvor noen har svært gode vilkår – mens andre grupper opplever at vilkårene settes under press og forringes. Dette er ikke bare en trend her hjemme, men for så vidt en trend vi kjenner igjen også fra andre deler av verden.


Bakgrunnen for mye av dette, er arbeidsgiversidens iver etter å gjøre ting billigst mulig for å øke egen profitt, samt forbrukernes fokus på pris når vi kjøper varer eller tjenester. Baksiden av denne medaljen er en forringelse av arbeidstakernes lønns og arbeidsvilkår.

En omstilling i offentlig sektor må i større grad være en kvalitetsreform, enn en økonomisk reform. En omstilling i offentlig sektor må i større grad flytte ressurser fra byråkrati og administrasjon, til tjenesteproduksjon. En omstilling i offentlig sektor må i større grad være en reform for å gi de ansatte fullmakter og ansvar, enn konsulentdrevet målstyring og endeløse rapporteringsregimer.

På samme måte ser vi at når offentlig sektor legger tjenester eller oppdrag ut på anbud, etableres det omfattende anbudsregimer, kvalitetsregimer og rapporteringsregimer – mens det som teller mest når anbudet tildeles, er pris.

I det offentlige ordskiftet er det en gryende forståelse av hvordan de lave prisene på en rekke varer og tjenester bidrar til å forringe ansattes lønns og arbeidsvilkår, enten det nå er her i Norge eller i resten av verden.

Målsetting
Skape forståelse i det offentlige ordskiftet for at forbrukernes iver etter stadig billigere varer og tjenester bidrar til å forringe arbeidernes lønns og arbeidsvilkår.

Skape forståelse for at en omstilling i offentlig sektor må være en kvalitetsreform som bidrar til å desentralisere faglig beslutningsmyndighet, og redusere skjema og rapporteringsregimet i offentlig sektor.

Skape forståelse for at eventuell konkurranseutsetting eller outsourcing ikke skal brukes for å redusere arbeidstakeres rettigheter og betingelser, men for å etablere faglige miljøer som kan levere varer og tjenester av kvalitet og samtidig ivareta de ansattes rettigheter.

Tidligere flaggsaker:
2014: Pensjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS