Les

Problemer? Ring oss!

Som tillitsvalgt er det et par situasjoner du kan møte hvor du SKAL kontakte Parats sekretariat for å få hjelp.
Av Parat Publisert dato 05.11.2018 12:25 redigert 04.03.2021 16:12
Dette er situasjoner hvor det er behov for å handle raskt og korrekt for å sikre medlemmenes og organisasjonens interesser.

1) Hvis ett eller flere medlemmer blir sagt opp, avskjediget eller suspendert:

• Sjekk at det er gjort skriftlig
• Ta så straks kontakt med juridisk avdeling i Parat!

2) Ved brudd i lokale forhandlinger:

• Kontakt forhandlingsavdelingen i Parat før det skrives bruddprotokoll

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?