Les

Problemer? Ring oss!

Som tillitsvalgt er det et par situasjoner du kan møte hvor du SKAL kontakte Parats sekretariat for å få hjelp.
Av Parat Publisert dato 05.11.2018 12:25 redigert 13.11.2020 13:23
Dette er situasjoner hvor det er behov for å handle raskt og korrekt for å sikre medlemmenes og organisasjonens interesser.

1) Hvis ett eller flere medlemmer blir sagt opp, avskjediget eller suspendert:

•Sjekk at det er gjort skriftlig
• Ta så straks kontakt med juridisk avdeling i Parat!

2) Ved brudd i lokale forhandlinger:

• Kontakt forhandlingsavdelingen i Parat før det skrives bruddprotokoll

© Parat - din arbeidstaker-organisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?