Parats politiske ledelse


Parats sekretariat

Administrativ ledelse 
Generalsekretærens stab
Kommunikasjonsavdelingen
Utviklingsavdelingen
Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen
Juridisk avdeling
Økonomiavdelingen
Regionavdelingen
Serviceavdelingen


Parats regionkontorer 

Region nord: Regionkontoret i Tromsø
(Nordland, Troms og Finnmark)
nord@parat.com

Region midt: Regionkontoret i Trondheim
(Trøndelag, Møre og Romsdal)
midt@parat.com

Region vest: Regionkontoret i  Bergen
(Rogaland og Vestland)
vest@parat.com

Region sør: Regionkontor i Kristiansand og Tønsberg.
(Agder, Vestfold og Telemark) 
sor@parat.com

Region øst:
Regionkontor i Oslo
(Innlandet, Viken og Oslo)
ost@parat.com