Parats politiske ledelse


Parats sekretariat

Administrativ ledelse 
Generalsekretærens stab
Avdeling for medier, kommunikasjon og marked
Forhandlingsavdelingen
Juridisk avdeling
Regionavdelingen
Serviceavdelingen


Parats regionkontorer 

Region Nord: Regionkontoret i Tromsø
(Nordland, Troms og Finnmark)

Region Midt: Regionkontoret i Trondheim
(Trøndelag, Møre og Romsdal)

Region Vest: Regionkontoret i  Bergen
(Rogaland og Vestland)

Region Sør: Regionkontor i Kristiansand og Tønsberg.
(Agder, Vestfold og Telemark) 

Region Øst:
Regionkontor i Oslo
(Innlandet, Viken og Oslo)