Les

Sykdom

Dersom du blir syk eller skadet, har du rett på sykepenger. For å ha rett til sykepenger må du ha vært i arbeid i fire uker.
Arbeidsgiver skal betale full lønn de første 16 dager av sykefraværet (arbeidsgiverperioden). Etter dette utbetaler NAV sykepenger. Sykepengene fra NAV er begrenset oppad til seks ganger grunnbeløpet.

Du kan maksimalt få sykepenger for 52 uker.
Av Parat Publisert dato 17.06.2020 14:05 redigert 12.11.2020 12:06

For å få rett til sykepenger må du levere egenmelding eller sykmelding (legeerklæring). Retten til sykepenger begynner den dagen arbeidsgiveren din har fått beskjed om at du er syk, derfor må du varsle arbeidsgiveren så snart som mulig.
For å ha rett til å bruke egenmelding må du ha vært ansatt i to måneder. 

Mange arbeidsgivere utbetaler full lønn hele sykeperioden, mot at arbeidsgiver får refusjon av NAV. I mange tilfeller følger dette av tariffavtalen.

Du kan få sykepenger som tilsvarer full lønn fra arbeidsgiveren din, men du har ikke rett til et sykepengegrunnlag som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) fra NAV. Noen arbeidsgivere gir imidlertid sykepenger etter et sykepengegrunnlag som overstiger 6 G. Kontakt den tillitsvalgte eller arbeidsgiveren din for å undersøke hva som gjelder på din arbeidsplass.

 

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?