Er du helt permittert (100%) er du fritatt for kontingent. 
Delvis permitterte betaler 1,2 (1,4) % av den lønnen bedriften betaler til enhver tid.

Et av tilbudene som kan være aktuelt å benytte hvis du er permittert, er karriereveiledning i form av kompetanseplanlegging og kartlegging av mulige aktuelle jobber.  Les mer her.

Sjekk om du kan spare penger

Det er også viktigere enn noen gang å sjekke muligheten for rimeligere huslån som Parat-medlem gjennom Nordea Direct (fra 1,39 prosent rente).

Eksempel på hvor mye du kan spare på boliglånet ditt:
Hvis du har 2 millioner i lån og får redusert renta på boliglånet ditt med 0,5%, vi du spare ca 10 000 kroner i året.

Det er også mye penger å spare ved å benytte seg av medlemsfordelene på forsikring i Gjensidige, for som YS-medlem år du minimum 20 % rabatt på de individuelle skadeforsikringene dine.

Ingen kontingent i permitteringsperioden
Husk at du ikke betaler kontingent for medlemskap så lenge du er permittert (100 %) eller jobbsøkende. Du beholder alle fordeler og rettigheter. Det betyr blant annet at alle våre 15 advokater kan kontaktes for råd og bistand. Delvis permitterte betaler 1,2 (1,4) % av den lønnen bedriften betaler til enhver tid.

Annet arbeid i permitteringsperioden?
Mange lurer på om de kan ta annet arbeid mens de er permittert. Svaret på dette er "ja". For eksempel kan det være veldig aktuelt å ta et vikariat samtidig som man er permittert fra sin faste jobb. Dette er det ingenting i veien for. Det er likevel noen forhold det er greit å være klar over dersom dette skulle bli aktuelt. Dette er:
  • Når man er permittert, kan man bli kalt tilbake på arbeid med kort varsel. Du må i så fall være klar til å komme tilbake på jobb til opprinnelig arbeidsgiver dersom dette skjer.  

  • Om du havner i en situasjon hvor det kan bli aktuelt å ta arbeid hos konkurrerende bedrift mens du er permittert, anbefaler vi at du har en dialog med arbeidsgiver om dette.

  • Du må melde fra til NAV om alt du arbeider slik at du ikke mottar mer dagpenger enn du har krav på.  


Tilbake i jobb?
Du er viktig for oss, og vi ber deg ta kontakt dersom det er noe vi kan bistå med. Vi ber deg også ta kontakt dersom vi har feil opplysninger, eller om du nå er tilbake i jobb. Du kan nå oss på telefon 482 10 100 eller e-post post@parat.com.