Hva er hoved- og tariffavtale?

Her er forklaringen.

En hovedavtale inngås mellom hovedorganisasjonene for arbeidstakere (for eksempel YS) og arbeidsgivere (for eksempel NHO eller staten). Hovedavtalen inneholder arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonenes gjensidige rettigheter og plikter. Eksempler er organisasjonsfrihet, informasjonsplikt, samarbeid, medbestemmelse og streikerett.

En tariffavtale eller overenskomst er en avtale som inngås skriftlig mellom en arbeidstakerorganisasjon (for eksempel Parat) og en arbeidsgiverorganisasjon eller direkte med en bedrift. Tariffavtalen regulerer blant annet lønn, ansettelser, arbeidstid, overtid, ferie og utdanning utover minstekravet i lovverket. En tariffavtale kan ikke ha betingelser som er dårligere enn i lovverket.

Trenger du hjelp for å få opprettet tariffavtale på din arbeidsplass?

Kontakt Parats forhandlingsavdeling i dag!

Her finner du alle Parats tariffavtaler

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS