Parats tariffkonferanse 2021

I år var denne konferansen digital og ble avholdt 17. Februar. YS sjefsøkonom Nina Skrove Falch gjennomgikk rapporten fra det tekniske beregningsutvalget (TBU) for inntektsoppgjørene, og vi informerte om hovedpunktene i Parats tariffpolitiske dokument for mellomoppgjøret.

Det ble gitt en egen informasjon om særlige utfordringer i den enkelte sektor.

Foiler som ble brukt under tariffkonferansen ser du nedenfor.


Felles del

Det økonomiske grunnlaget for oppgjøret - Nina Skrove Falch, sjefsøkonom i YS

Statlig sektor

Rammer og forventninger til oppgjøret i staten - Tore Leirfall, spesialrådgiver YS stat

Kommunal sektor

Rammer og forventninger til oppgjøret i kommunal sektor - Dag Bjørnar Jonsrud, sektoransvarlig i YS kommune

Privat sektor

Mellomoppgjøret 2021 – sett fra arbeidsgiverforeningen Virkes ståsted - Stian Sigurdsen, direktør i Virke for politikk, tariff og analyse

Mellomoppgjøret 2021 – sett fra NHOs ståsted – Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir i NHO Service og Handel.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS