Parat for frilansere og næringsdrivende

Alle som ikke har arbeidsgiveransvar, kan være medlem i Parat. Vi har et attraktivt medlemstilbud også til deg som er frilanser eller selvstendig næringsdrivende. Her kan du lese mer om hva vi kan tilby deg.

Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon med over 43 000 medlemmer. Vi organiserer ansatte i de fleste yrker og bransjer. Som frilanser eller selvstendig næringsdrivende er du hjertelig velkommen som medlem hos oss! 

Hos oss får du:

• Individuell privat rettshjelp fra en av våre advokater innenfor våre kompetanseområder, begrenset til to timer per år.

• Individuell bistand til gjennomgang av kontrakter og avtaler knyttet til arbeidstakerlignende forhold.

• Individuelle råd i skattespørsmål eller innhenting av råd via vårt medlemskap i Skattebetalerforeningen.

• Gode forsikringsordninger via Gjensidige.

• Gode banktjenester fra Nordea.

• Tilrettelagt informasjon om medlemskap i folketrygden, frivillig sykepengeforsikring, yrkesskadetrygd og andre tjenester frilansere, næringsdrivende og oppdragstakere tilbys fra det offentlige.

• Ulike aktiviteter og møteplasser for medlemmer, som blir publisert på paratkompetanse.com.

• Mulighet til å søke om utdanningsstipend. Har du vært medlem av Parat i mer enn 12 måneder, kan du søke om  som tilskudd til etter- og videreutdanning. Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober hvert år.

• Andre medlemstilbud i form av rabatter, forsikringer og tilgang til elektronisk lovsamling finner du blant øvrige medlemstilbud.

Hva koster det?

Kontingenten for et medlemskap er 1,2 prosent av brutto lønn og faste tillegg. Overtid og variable tillegg er ikke inkludert. Du kan føre beløpet som fradrag i regnskapet.

Ellers gjelder de samme fordeler og begrensninger i medlemskapet som for Parats andre medlemmer. Les mer i Parats vedtekter.

Nysgjerrig eller har spørsmål?  

Kontakt oss på telefon 482 10 100 eller på post@parat.com hvis du har spørsmål om tilbudet vårt til næringsdrivende og frilansere.

Meld deg inn og bli en av oss!

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS