Karantenetid
Nyinnmeldte medlemmer har ikke krav på juridisk bistand i saker som er oppstått før innmeldingsdato, eller i de tre første månedene av medlemskapet (se vedtektenes § 3 som lyder ”De tre første 3 måneder av medlemskapet har det enkelte medlem ikke krav på bistand fra Parat.”). 

Dette innebærer for eksempel at en person som først får en oppsigelse og deretter melder seg inn i Parat ikke vil ha krav på bistand i oppsigelsessaken.

Når du verver nye medlemmer
Når du verver et medlem, er første steg å fylle ut navn, epost og mobilnummer på det nye medlemmet. 
Ved å klikke på send følger neste steg i innmeldingen. Her får dere blant annet spørsmål om å fylle ut navn på eventuell verver. 

Dersom innmelding ikke fullføres med en gang vil den som er meldt inn få videre oppfølging på epost, SMS eller telefon. Nytt medlem må da huske å føre deg på som verver.
 
Personvern
Samtykkeerklæring (Dette samtykker du til ved innmelding i Parat)
Application form for membership