Når du verver nye medlemmer
Når du verver et medlem, er første steg å fylle ut navn, epost og mobilnummer på det nye medlemmet. Fyll deretter inn ditt eget telefonnummer i feltet under. Ved å klikke på send følger neste steg i innmeldingen.

Dersom innmelding ikke fullføres med en gang vil den som er meldt inn få videre oppfølging på epost, SMS eller telefon.  

Karantenetid
Medlemmer har ikke krav på bistand i saker som har oppstått innenfor en periode på tre måneder fra innmeldingsdatoen,
jfr. vedtektenes § 3. Les mer her
Personvern
Samtykkeerklæring (Dette samtykker du til ved innmelding i Parat)
Application form for membership