Når du verver et medlem, er første steg å fylle ut navn, epost og mobilnummer på det nye medlemmet. 
Ved å klikke på send følger neste steg i innmeldingen. Her får dere blant annet spørsmål om å fylle ut navn på eventuell verver. 

Dersom innmelding ikke fullføres med en gang vil den som er meldt inn få videre oppfølging på epost, SMS eller telefon. Nytt medlem må da huske å føre deg på som verver.
 
Personvern
Samtykkeerklæring (Dette samtykker du til ved innmelding i Parat)
Application form for membership