Karantenetid
Medlemmer har ikke krav på bistand som har oppstått innenfor en periode på tre måneder fra innmeldingsdatoen,
jfr. vedtektenes § 3.

Parat har en lav terskel for å gi bistand, herunder rettslig bistand. Bistanden er imidlertid begrenset til det "nødvendig bistand". Med dette menes at Parat ikke er forpliktet til å påta seg eller fortsette et oppdrag når vi mener det ikke er faktisk eller rettslig grunnlag for å gå videre med saken. 

Hvorvidt det er faktisk eller rettslig grunnlag for å gå videre med en sak avgjøres av saksbehandleren eller advokaten som har saken, i samråd med avdelingsleder. 

Når du verver nye medlemmer
Når du verver et medlem, er første steg å fylle ut navn, epost og mobilnummer på det nye medlemmet. 
Ved å klikke på send følger neste steg i innmeldingen. Her får dere blant annet spørsmål om å fylle ut navn på eventuell verver. 

Dersom innmelding ikke fullføres med en gang vil den som er meldt inn få videre oppfølging på epost, SMS eller telefon. Nytt medlem må da huske å føre deg på som verver.
 
Personvern
Samtykkeerklæring (Dette samtykker du til ved innmelding i Parat)
Application form for membership