Alle som ikke har et arbeidsgiveransvar, kan være medlem i Parat. Vi tilbyr følgende:

Individuell privat rettshjelp fra en av Parats mange advokater innenfor våre kompetanseområder, begrenset til en time per år.

Individuell bistand til gjennomgang av kontrakter og avtaler knyttet til arbeidstakerlignende forhold, se for øvrig punkt over.

Individuelle råd i skattespørsmål, eller innhenting av råd via vårt medlemskap i Skattebetalerforeningen.

Tilrettelagt informasjon/veiledning om skatt.

Gode forsikringsordninger via Gjensidige 

Tilrettelagt informasjon om medlemskap i folketrygden, frivillig sykepengeforsikring, yrkesskadetrygd og andre tjenester frilansere, næringsdrivende og oppdragstakere tilbys fra det offentlige.

Ulike aktiviteter og møteplasser for medlemmer, som blir publisert på paratkompetanse.com

Medlemmer i Parat kan søke om utdanningsstipend som tilskudd til etter- og videreutdanning med søknadsfrist 1. april og 1. oktober hvert år. 

Andre medlemstilbud i form av rabatter, forsikringer og tilgang til elektronisk oppslagsverk (lovsamling) finner du blant øvrige medlemstilbud.

Hva koster det?
Kontingenten for et medlemskap er 1,2 prosent av brutto lønn og faste tillegg (ikke overtid og variable tillegg), beløpet kan føres som fradrag i regnskapet. 

Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke kontingent. Selvstendig næringsdrivende som har arbeidsgiveransvar, kan ikke være medlem. Forøvrig gjelder de samme fordeler og begrensninger i medlemskapet som for Parats øvrige medlemmer, se Parats vedtekter

Kontakt oss på telefon 482 10 100 eller på post@parat.com hvis du har spørsmål om Parats tilbud til oppdragstakere, næringsdrivende og frilansere!

Meld deg inn og bli en av oss!