Les

Stipend - Søknadsfristen er 1. april og 1. oktober

Medlemmer i Parat kan søke om utdanningsstipend som tilskudd til etter- og videreutdanning
Av Parat Publisert dato 12.10.2018 12:10 redigert 20.11.2020 14:11
Økende kompetansekrav og et nytt utdanningssystem stiller stadig større krav til de som allerede er i arbeid. Kompetanseutvikling hos den enkelte arbeidstaker vil være nødvendig for å hevde seg i konkurransen om å beholde jobben eller for å skaffe seg nytt arbeid.

Parats utdanningsstipend er et økonomisk tilskudd til medlemmer som tar ansvar for sin egen utvikling gjennom etter og videreutdanning. 

Søknadsfristen er 1. april og 1. oktober.

Stipendordningen er ikke ment å skulle erstatte virksomhetens ansvar for kompetanseutvikling i forhold til de ansatte. Det er et mål for ordningen at den skal gjøres tilgjengelig for så mange av Parats medlemmer som mulig og at deltakelse på konferanser som arrangeres av Parat sentralt skal prioriteres. 

Elektronisk søknadsskjema er nå lagt ut. Logg deg inn på Min side, og velg Stipend i toppmenyen.

Hvis du ikke husker medlemsnummer eller passordet, eller trenger hjelp med utfyllingen, kan du kontakte ditt regionkontor.
© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?