Tromsø
Tromsø

Kunngjøring av Parats landsmøte 2024

I denne kunngjøringen av Parats landsmøte finner du viktig informasjon om frister, vedtekter, valg av delegater og påmelding.

I tråd med Parats vedtekter kunngjøres med dette Parats 5. ordinære landsmøte som i år avholdes 13. og 14. november 2024 på Clarion Hotel The Edge, i Tromsø.

I forbindelse med landsmøtet vil vi også arrangere Paratkonferansen 2024, 12. november kl. 11:00, samme sted som landsmøtet. Landsmøtedelegatene er velkommen til også å delta på Paratkonferansen.

Detaljert program for samlingene vil bli sendt ut senere.

Parats vedtekter § 16 Landsmøtet:
1. Landsmøtet er Parats øverste myndighet. 2. Landsmøtet består av:

2.1. Delegater valgt av lokale organisasjonsledd og underorganisasjoner

2.2. Parats Hovedstyre

2.3. To delegater fra Parat Pensjonist

2.4. To delegater fra Parat Ung

2.5. Generalsekretæren tiltrer med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett

3. Tidspunkt, innkalling og frister:

3.1 Landsmøtet holdes hvert 3. år innen 1. desember. Tidspunktet kunngjøres for landsmøtets og hovedstyrets medlemmer, RU, lokale organisasjonsledd, underorganisasjoner, Parat Pensjonist og Parat Ung med minst tre måneders varsel.

3.2 De forslag som ønskes behandlet av landsmøtet må sendes hovedstyret minst ti uker før landsmøtet. 

Forslag som ønskes behandlet av landsmøtet sendes innen 3. september 2024 til:

Parat, postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo eller på e-post til: post@parat.com

Valg av delegater til landsmøtet:

Lokale organisasjonsledd og underorganisasjoner velger delegater til landsmøtet etter reglene i vedtektenes § 16.8. Link til Parats vedtekter.

 Om valg av delegater fra lokale organisasjonsledd vises til fullstendige retningslinjer vedtatt av landsmøtet i 2018. Retningslinjer for valg av delegater til landsmøtet for medlemsgrupper med 15 medlemmer eller flere, finner du her.

 Landsmøte i Parat har også vedtatt egne retningslinjer for hvordan grupper med mindre enn 15 medlemmer kan samarbeide for å oppnå representasjon på landsmøtet. Retningslinjer for valg til landsmøtet for enkeltmedlemmer og medlemsgrupper under 15 medlemmer, finner du her.

Dersom du har spørsmål om hvordan valg av delegater skal foregå, antall delegater fra ditt lokale organisasjonsledd o.l., er du velkommen til å kontakte ditt regionkontor. Telefon og e-postadresser finner du her.

Påmelding av delegater til landsmøtet:

Det er antall yrkesaktive medlemmer per 1. juli 2024 som er utgangspunkt for representasjon til landsmøtet i Parat. Begrepet yrkesaktive medlemmer inkluderer også medlemmer som er permitterte, jf. permitteringslønnsloven § 1(2).

Lokale organisasjonsledd og underorganisasjoner med 15 medlemmer (eller flere) og som vil sende delegater til landsmøtet, må melde fra om antall delegater på e-post til delegat-lm@parat.com innen 1. august 2024.

Grupper med mindre enn 15 medlemmer og som ønsker informasjon om hvem de kan samarbeide med, sender e-post til delegat-lm@parat.com innen 25. mai 2024.

Alle som sender inn informasjon, godkjenner dermed at deres gruppe med angivelse av navn, antall medlemmer og kontaktopplysninger til gruppen, kunngjøres for andre grupper som også ønsker hjelp til å finne aktuelle grupper å samarbeide med. Slik kunngjøring sendes alle som har bedt om det innen 1. juni 2024.

Grupper som samarbeider, og på den måten får 15 medlemmer eller flere, og som vil sende delegat til landsmøtet, må melde fra om dette på e-post til delegat-lm@parat.com innen 1. august 2024.

Påmelding med navn på delegater: Lokale organisasjonsledd, underorganisasjoner og samarbeidende grupper, som har meldt seg på til landsmøtet, vil straks etter 1. august motta en lenke fra Parat med påmelding som hver enkelt delegat skal fylle ut og sende inn. Alle felt må fylles ut innen 26. august 2024.

Også hovedstyret, regionutvalgene, valgkomite, kontrollutvalg, gjester og ansatte vil motta samme lenke til påmelding som hver enkelt må fylle ut innen samme frist.

Dersom det blir behov for endring av navn på delegater, må dette meldes skriftlig til samme e-postadresse så snart som mulig og senest innen 1. september.

Alle delegater og andre deltagere vil motta e-post fra Parat med videre informasjon.

Av hensyn til reservasjon på hotellet, bestilling av flybilletter og administrasjon av samlingen, ber vi om at tidsfristene respekteres.

  

Med vennlig hilsen Parat
Unn Kristin Olsen
Leder

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS