Parats visjon 
Parats vedtekter - vedtatt på landsmøte 15 november 2018 
Arbeidslivs- og samfunnspolitisk dokument 2018-2021 
Parats retningslinjer for etisk handel, sist endret hovedstyre 02/18 - 3. mai 2018
Parats flaggsak 2019 - Læring og utvikling i arbeidslivet og på arbeidsplassene 
Strategisk plan for Parat – 2019-2021 
Parats resolusjoner - vedtatt på landsmøte 15. november 2018
Parats høringssvar 

Parats tariffpolitisk dokument for mellomårsoppgjøret 2019

Parat sine interne organisasjonspolitiske retningslinjer