Parats visjon 
Parats vedtekter vedtatt på landsmøtet 15. november 2018 
Arbeidslivs- og samfunnspolitisk dokument 2018-2021 
Parats retningslinjer for etisk handel, sist endret mai 2018
Strategisk plan for Parat 2019-2021 
Parats resolusjoner vedtatt på landsmøtet 15. november 2018
Parats høringsuttalelser 
Parats interne organisasjonspolitiske retningslinjer