Parats visjon 
Parats vedtekter vedtatt på landsmøtet, 17. november 2021 
Arbeidslivs- og samfunnspolitisk dokument 2021-2024 
Parats retningslinjer for etisk handel, sist endret mai 2018
Strategisk plan for Parat 2022-2024 
Parats resolusjoner vedtatt på landsmøtet november 2021
Parats høringsuttalelser 
Parats interne organisasjonspolitiske retningslinjer
Grunnlaget for oppgjøret og oppgjørsform - tariffpolitisk dokument 2022