Parat Helse er en interesseorganisasjon for ansatte innen pleie-, helse- og omsorgssektoren. Vi er en del av Parat og har i dag ca. 900 medlemmer fordelt på ulike virksomheter over hele landet. Totalt har Parat om lag 41.000 medlemmer.

Parat Helse organiserer bl.a. hjelpepleiere, sykepleiere, helsesekretærer, administrativt personell, renholdere, kokker, perfusjonister, audiografer, sikkerhetsvakter m.m. Hos oss kan du være medlem uansett hvilken bakgrunn, stilling eller ansettelseskontrakt du har. Som medlem er du sikret en tariffavtale som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår.

Vårt fokus er å sikre medlemmene en god og trygg arbeidsplass, og bidra til et godt samarbeidsklima mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Gjennom våre godt skolerte og dyktige tillitsvalgte påvirker vi der beslutningene blir tatt. Vi er opptatt av å finne gode løsninger, og legger vekt på dialog fremfor konfrontasjon. For medlemmer som ønsker å bli tillitsvalgt i sin virksomhet kan vi tilby gode opplærings- og utviklingsprogrammer.

Medlemmer av Parat Helse har også tilgang til et profesjonelt støtteapparat bestående av høyt kvalifiserte ansatte både regionalt og sentralt. Parat har bred kompetanse på alle områdene av arbeidslivet, og vil kunne bist å deg i alle typer saker knyttet til ditt arbeidsforhold. Vi er opptatt av likeverd og at du som ansatt blir tatt vare på i alle livsfaser i arbeidslivet.

Vi tror du som ansatt i pleie-, helse- og omsorgssektoren vil sette pris på vår kompetanse og vårt nettverk dersom du trenger rådgivning eller bistand på arbeidsplassen.

Medlemskontingenten er kun 1,2 prosent av all lønn utenom overtid. Minimumskontingenten er 50 kroner og maksimumskontingenten er 510 kroner per måned. Dersom man benytter seg av våre gunstige medlemsfordeler kan den reelle kontingenten bli langt lavere.

Ønsker du å bli medlem eller få vite mer om Parat Helse. Ta kontakt med vår tillitsvalgt på din arbeidsplass eller leder i Parat Helse eller gå inn på www.parat.com .

Leder i Parat Helse Knut Asle Byklum,
Telefon: 45666042
e-post: kbyklum@ous-hf.no