I bedrifter som er bundet av tariffavtale, løses uenighet om hvordan tariffavtalen skal forstås i møter mellom de tillitsvalgte og bedriftens ledelse.

Hvis de lokale partene ikke blir enige, behandles uenigheten av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Arbeidsretten er siste instans. Parats forhandlingsavdeling har ansvar for tvistebehandling i organisasjoner, nemnder og domstoler.