Les

Tvistebehandling

Hvordan løse uenigheter på arbeidsplassen?
Av Parat Publisert dato 14.04.2014 9:40 redigert 13.11.2020 11:51
I bedrifter som er bundet av tariffavtale, løses uenighet om hvordan tariffavtalen skal forstås i møter mellom de tillitsvalgte og bedriftens ledelse.

Hvis de lokale partene ikke blir enige, behandles uenigheten av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Arbeidsretten er siste instans.

Parats forhandlingsavdeling har ansvar for tvistebehandling i organisasjoner, nemnder og domstoler. Ta kontakt hvis du har spørsmål om uenigheter på din arbeidsplass.
© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?