Tillitsvalgtes oppgaver

Den tillitsvalgte er valgt som representant og talsperson for Parat og Parats medlemmer på arbeidsplassen.

Den tillitsvalgte skal bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø.

Den tillitsvalgte skal følge med på lover og avtaler blir overholdt.

Den tillitsvalgte har rett til og skal drøfte og forhandle med arbeidsgiver aktuelle saker.

Den tillitsvalgte skal søke å ordne opp i klager fra dine medlemmer, uten å involvere arbeidsgiver.

Den tillitsvalgte ha rett til å delta i informasjonsmøter med arbeidsgiver og skal informere og drøfte saker med medlemmene i Parat.

Den tillitsvalgte er representant for Parat på arbeidsplassen og skal viderebringe den informasjonen du får fra Parat til medlemmene.

Den tillitsvalgte bør benytte seg av Parats tilbud om kurs- og faglig utvikling, og motivere andre tillitsvalgte til å delta.

Den tillitsvalgte bør møte på aktuelle møter i organisasjonen for å yte medbestemmelse på styringen av Parat.

Den tillitsvalgte skal forberede, motivere til deltakelse og gjennomføre medlemsmøter og andre medlemsaktiviteter.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS