Les

Tillitsvalgtes oppgaver

Som tillitsvalgt i Parat har du en viktig rolle. For medlemmene på arbeidsplassen er du den viktigste personen i Parat, og Parats ansikt utad.
Av Parat Publisert dato 10.06.2020 9:55 redigert 18.11.2020 12:36
Den tillitsvalgte har rettigheter og plikter som følger av lov og avtale. Som tillitsvalgt er du de ansattes representant i møter med ledelsen, og du skal bidra til et gode samarbeidsforhold på arbeidsplassen. Som tillitsvalgt vil du balansere mellom rollen som medspiller og den som handler ut fra medlemmenes interesser. 

Som tillitsvalgt skal du:
- bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø
- følge med på at lover og avtaler blir overholdt
- drøfte og forhandle med arbeidsgiver om aktuelle saker
- søke å ordne opp i saker for medlemmene
- forberede, motivere til deltakelse og gjennomføre medlemsmøter og andre medlemsaktiviteter
- delta i informasjonsmøter med arbeidsgiver og informere og drøfte sakene med medlemmene i Parat.

Som tillitsvalgt er du Parats representant på arbeidsplassen og du skal sørge for at medlemmene får informasjon fra Parat.

Du vil få tilbud om opplæring fra Parat, slik at du blir satt i stand til å utøve ditt verv på en best mulig måte.Du vil også kunne delta på aktuelle møter i organisasjonen for å yte medbestemmelse på styringen av Parat.

Husk at Parat skal bidra til at du får den kompetansen du trenger og du har alltid mulighet til å ta kontakt med oss for hjelp og veiledning.
© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?