Les

Tillitsvalgte er arbeidslivets helter!

Som tillitsvalgt utgjør du en forskjell. De tillitsvalgte er arbeidslivets helter!
Av Parat Publisert dato 08.11.2019 17:00 redigert 02.06.2021 15:48

Det er en tillitserklæring å bli valgt som tillitsvalgt. Du representerer kolleger på din arbeidsplass og opptrer på vegne av disse. Som tillitsvalgt har du reell påvirkningsmulighet på egen arbeidsplass. 

Noen av fordelene ved å være tillitsvalgt i Parat:

Verdifull erfaring
Som tillitsvalgt får du god innsikt i arbeidsplassens ulike utfordringer, økonomi og struktur. Du blir godt kjent med ledelsen og de andre organisasjonenes tillitsvalgte. Som tillitsvalgt får du erfaring med relasjonsbygging, problemløsning, forhandlinger og innsikt i både avtaleverk og lovverk. Dette er verdifull erfaring som er relevant å ta med seg videre, og som kan bety mye for din videre karriere.

Makt og innflytelse til å påvirke utviklingen av egen arbeidsplass
Som tillitsvalgt har du lov- og avtalefestet rett til å bli hørt i alle saker av betydning. 

Faglig utvikling og kompetanseheving
Kurs som gir deg kunnskap og innsikt – og i noen tilfeller også studiepoeng. Kursene, inkludert reise og opphold, dekkes av Parat. Tillitsvalgte har rett til å delta på Parats kurs i arbeidstiden. 

Kursene gir opplæring og trening i:
  Lover, regler og avtaler som gjelder i arbeidslivet generelt og på egen arbeidsplass
  Forhandlinger
  Konflikthåndtering
  Medlemskontakt, informasjon og markedsføring m.m.

Stort faglig og sosialt nettverk
Gjennom kurs, konferanser og møter treffer du likesinnede fra egen og andre bransjer og sektorer som kan hjelpe deg i tillitsvalgtrollen og eventuelt videre i arbeidslivet.

Personlig utvikling og trygghet
De fleste tillitsvalgte synes det er givende å kunne bidra til å løse krevende saker og bistå medlemmer som trenger hjelp. Du vil alltid kunne få bistand fra andre tillitsvalgte og fra Parats store og kompetente sekretariat.  

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
 
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?