Rett til Styrerepresentasjon

Ansattes rett til styrerepresentasjon er regulert i ulike lover avhengig av type virksomhet. Bestemmelser om ansattes rett til representasjon i virksomhetenes styrer finnes i aksjeloves §§ 6-4 og 6-5, i selskapslovens §§ 2-9 og og 2-10, og i Lov om stiftelser § 29.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS